Indhold:

Forord. Båden. Sejlteori. At sejle. Meteorologi. Søsikkerhed. Alt muligt.
Forord.

Bådens udvikling.
Indledning.

Båden.

Skroget.

Rundholter.

Roret.

Kølen.

Stående gods.

Løbende gods.

Sejl.
Lateral-center.

Sejl-center.

Vindens virkning på sejlene.

Afdrift
At sejle.

Før man ta'r på vandet.

Afgang og ankomst.

På vandet.

Retnings-angivelser på søen.

Dreje båden.

Dreje båden mod vinden.

Dreje båden med vinden.

Trimme sejlene.

Træning på vandet.

Træning på land.

Sejlads med spiler
Det globale vejrsystem.

Vejret nationalt: Luftmassevejr.

Frontvejr.

Sky-skema

Vejret lokalt:
På vandet

På land.

Vejrvarsler: Amerikanske.

Danske.

På datoer.

Vindstyrketabel.
Den vigtigste regel.

Søvejsregler.

Generelle regler.

Sejlskibe.

Sejlskib for motor.

Motorskibe.

Sejlbåd mod robåd.

Den grønne bog
Knob & stik.

Fra »Lystsejleren«

Redningsveste.

Om forfatteren.

Ordliste.

Skibes takkelage