Normalt sejler jeg alene. Derfor har jeg forsøgt at konstruere et sæt lazyjacks til at holde storsejlet når det skal bjærges, og det er vist lykkedes ganske godt.

Nogle forudsætninger skulle være opfyldt:

Konstrulktionen er startet oppefra, ved at en line er ført fra mastens forside gennem ringbolte, som erstatter de yderste bolte i beslaget til salingshornene; en længde på 4 m er fin, fordi den når ca. halvt ned på mastens forside. I hver tamp på linen er der fastgjort en blok, og midtpå er der sat en lille blok fast som en del af et hal, der består af en 4 mm flettet line, som er bundet fast i spilerbeslaget, går gennem blokken og ned til flag–klampen. Dette arrangement gør det nemt at regulere de liner, som gå til bommen ved hhv. sejlsætning og – bjærgning.

På billedet til venstre kan man se, at ringboltene stikker meget langt op over salingshornene; umiddelbart ser det ud til bare at have kosmetisk effekt, men for en sikkerheds skyld skal de skæres ned, så de ikke flænser storsejlet, nå det skal tages ned.

Resten af jacks–systemet består af 2 liner på hver 8 m. Den forreste er ført gennem blokkene på den øverste line og neden om bommen, denne line har også en blok i hver tamp. Den agterste line er sat fast i storskødets bøjle under bommen, ført op gennem den ene blok, ned under bommen ca. 2/3 fremme (ved udhalerens klampe), op gennem blokken på den modsatte side og så ned til skødebøjlen.
Som systemet er udført virker det lidt løst, men det er fleksibelt; linerne kan justeres tværskibs – og også langskibs, men hvis det viser sig at være et problem må de fixeres langskibs med bøjler; den eneste del, der skal justeres under brug, er den forreste bugt under bommen, som har tendens til at glide frem, når storsejlet er sat.

De 4 blokke i jacks–systemet er gjort fast på linerne med »forkert halvstik«, som strammer sig selv op og fylder mindst muligt, og den agterste line er sat fast på storskødebøjlen med samme knob. Jacks–halets blok på forsiden af masten er sat med et lærkehoved, som ikke tillader blokken at glide på linen. Se mere om knob på knob–siden


De gule liner i lazy jacks–systemets ses tydeligt mod det hvide sejl, når man er tæt på, det må jeg bare acceptere, når jeg vil have de mest stabile liner, og systemet er dejlig nemt at arbejde med: sejlet pakker sig pænt ned mellem linerne – der skal blot minimal tilretning til på mit nye og meget stive sejl.

Luk vinduet